Η Μαρία Γαλάνη ξεκίνησε την σπουδή της κιθάρας κιθάρα στο Ηράκλειο της Κρήτης με τον Νίκο Φρουδαράκη, μία από τις κορυφαίες διδασκαλικές μουσικές προσωπικότητες
της Κιθάρας.
Συνέχισε και αποπεράτωσε την σπουδή στην Αθήνα με τον Βασίλη Γρατσούνα.
Στα ανώτερα Θεωρητικά την οδήγησε η μεγάλη διδακτική πείρα της Στέλλας Μακρυγιάννη.
Από το 1988 ίδρυσαν μαζί με τον Βασίλη Γρατσούνα την Μουσική Σχολή Περισσού.
Το 2002 αποπεράτωσαν νέες κτηριακές εγκαταστάσεις και οργάνωσαν
το ΩΔΕΙΟ ‘’εν οργάνοις’’