Ωδείο “εν οργάνοις”

Το Ωδείο ιδρύθηκε το 1988 με την επωνυμία “Μουσική Σχολή Περισσού “.
Ο σκοπός μας ήταν, η λειτουργική πραγμάτωση των Μουσικών, Παιδαγωγικών και Καλλιτεχνικών μας οραμάτων και ανησυχιών.

Μέλημά μας ήταν η δημιουργία, απλών, άνετων και ζεστών χώρων για διδασκαλία και μελέτη.

Το 2002 η Σχολή άλλαξε δομή και με την νέα μετονομασία σε Ωδείο “εν οργάνοις” έδωσε νέα πνοή δημιουργικότητας.
Το έμψυχο δυναμικό αλλά και οι νέες κτιριακές εγκαταστάσεις δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για περαιτέρω παιδαγωγική και
καλλιτεχνική αναζήτηση μαθητών και καθηγητών.
Με το έργο μας και την συνεχή μας παρουσία από την αρχή της λειτουργίας του Ωδείου, ελπίζουμε να φωτίσαμε και να συνεχίσουμε να φωτίζουμε, έστω και λίγες πτυχές της μουσικής αλήθειας.

Βασίλης Θ. Γρατσούνας
Μαρία Γ. Γαλάνη
Αθηνά Β. Γρατσούνα