ΚΡΟΥΣΤΑ
Τα κρουστά αποτελούνται από εκατοντάδες είδη.
Τα είδη και ο τρόπος παιξίματος ποικίλουν και αφορούν την χώρα προέλευσης
και την κουλτούρα του κάθε λαού.
Τα μόνα κρουστά που είναι αναγνωρισμένα από το κράτος είναι τα κρουστά της συμφωνικής ορχήστρας και η σπουδή καθορίζεται από το εγκύκλιο πρόγραμμα με την γενική ονομασία ”Τμήμα Ορχήστρας – Κάσσα – Πιατίνια – Ταμπούρο” που αναγράφεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως με αριθμό φίλου 229 της 11 Νοεμβρίου του 1957, η φοίτηση είναι το λιγότερο διετής έως τετραετής.
Τα άλλα είδη κρουστών, εξαρτώνται και εποπτεύονται από τα εκάστοτε Μουσικά ιδρύματα που παρέχουν αυτή τη σπουδή.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

I accept the Privacy Policy

Phone: 210 2758 906
Isminis 9
Greece, 14232, Athens