Τα υποχρεωτικά θεωρητικά, καθορίζεται από τον αριθμό φύλλου 229 της εφημερίδας της κυβερνήσεως της 11 Νοεμβρίου του 1957. 

Χωρίζονται σε 3 έτη θεωρίας και 3 έτη αρμονίας. 

Στα υποχρεωτικά μαθήματα, είναι η Ιστορία Μουσικής, η Μορφολογία, η οργανολογία και η χορωδία. 

Phone: 210 2758 906
Isminis 9
Greece, 14232, Athens