ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Το τραγούδι ως αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού με την γενική ονομασία ”Σχολή Μονωδίας και μελοδραματικής”
Η φοίτηση είναι το λιγότερο οκτώ χρόνια, βάσει του εγκυκλίου προγράμματος της εφημερίδας της κυβερνήσεως,
με αριθμό φύλλου 229 της 11 Νοεμβρίου του 1957 τμήμα, ΙΑ΄.
Κάθε άλλη παροχή σπουδών στο τραγούδι π.χ. Ελαφρό ή σύγχρονο, καθορίζεται από τον εσωτερικό κανονισμό των εκάστοτε εκπαιδευτικών μουσικών ιδρυμάτων.
Με την αποπεράτωση των σπουδών, δίδεται απλή βεβαίωση αντί πτυχίου.

 

Phone: 210 2758 906
Isminis 9
Greece, 14232, Athens