‘’εν οργάνοις’’

Με Βασίλη, Μαρία & Αθηνά,
με πλήρωμα του Ωδείου αρχινά.

Χώρος του Ωδείου,
όμοιος διαφανούς Σταδίου.
Άσματα, γυμνάσματα,
ασκήσεις και χορούς,
μεγάλους και μικρούς,
Ιεράς Αρμονίας της οδού.

Όσο με υπομονή ασκείσαι προς ανατολάς κινείσαι.

Θέλει ζήλο, επιμονή,
καρτερία κι αντοχή,
της κάθε Μουσικής φωνή.
Όποιος την ακολουθεί,
δρόμους δύσκολους ανθεί.

Κάθε όντως καλλιτέχνης,
επαγγελματίας, ερασιτέχνης,
αν τη συμφωνία προσπαθεί,
σε Ήλιου το πεντάγραμμο,
θε να ζεσταθεί.

Σώματος, ψυχής ενότης,
στο βάθος Λόγου αιωνιότης,
Χορωδία Λειτουργεί.

Αν σε πόλης έρημο βρεθείς,
υπάρχουνε οάσεις,
και καθ’ οδόν σημάνσεις.

Σε Ωδείο ‘’εν οργάνοις’’
την πυξίδα σου θα βρεις.