Πρωσοπικά Δεδομένα

Η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη του ιστοχώρου www.enorganis.gr (στο εξής “ο ιστοχώρος”) υπόκειται στους όρους του παρόντος εγγράφου και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου για την προστασία του ατόμου από τη διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και του ευρωπαϊκού δικαίου.

Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν έγγραφο οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις σελίδες/υπηρεσίες του ιστοχώρου.

Ποια προσωπικά δεδομένα σας συλλέγουμε;

Σε περίπτωση που επικοινωνήσετε με το Ωδείο “εν οργάνοις” μέσω του ιστοχώρου (για παράδειγμα μέσω της αποστολής σχολίου ή φόρμας επικοινωνίας), το Ωδείον “εν οργάνοις” ενδέχεται να συλλέξει προσωπικά σας δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων κυρίως του ονόματος και της ηλεκτρονικής ή/και ταχυδρομικής σας διεύθυνσης.

Για ποιους σκοπούς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την αποστολή ενημερωτικού υλικού και την εν γένει πραγματοποίηση ενημερώσεων προς τους χρήστες σχετικά με νέες πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις του Ωδείου “εν οργάνοις” και/ή προκειμένου να απαντήσουμε ή επικοινωνήσουμε μαζί σας μεμονωμένα σε συνέχεια ερωτήματός/σχολίου σας προς το Ωδείο “εν οργάνοις”.

Σε ποιους κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα στοιχεία που δηλώνονται από τους χρήστες δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης. Το Ωδείον “εν οργάνοις” μπορεί να γνωστοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών του στις εξής περιπτώσεις:

  • Όταν έχει τη ρητή συγκατάθεση χρηστών για τη καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών τους στοιχείων, ή
  • Εάν απαιτηθεί από τον νόμο, απόφαση δικαστηρίου ή ζητηθεί από οιαδήποτε άλλη κρατική ή κανονιστική αρχή.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα;

Σύμφωνα με τα άρθρα 11-13 του Νόμου 2472/1997, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης και το δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας αυτά, παρακαλούμε αποστείλετε σχετικό email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@athensconservatoire.gr ή επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση:

Ωδείο “εν οργάνοις”, Ισμήνης 9, 142 32 Νέα Ιωνία

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του ιστότοπου, σας παρακαλούμε να μας τα γνωστοποιήσετε στο odeioenorganis@yahoo.gr