Η διδασκαλεία της ύλης, τα έτη σπουδών και η ύλη των εξετάσεων των Πνευστών, καθορίζεται από τον αριθμό φύλλου 229 της εφημερίδας της κυβερνήσεως της 11 Νοεμβρίου του 1957. Οι τάξεις χωρίζονται στην Προκαταρκτική, Κατωτέρα, Μέση, και Ανωτέρα. Η όλη εποπτεία ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού.Με την αποπεράτωση της ύλης παρέχεται Πτυχίο ή Δίπλωμα αναγνωρισμένο από το εν λόγω υπουργείο. Το Πτυχίο κατατάσσεται σε χαμηλότερη βαθμίδα και το Δίπλωμα σε ανώτερη. Η διαφορά αυτή έγκειται στην δυσκολία του προγράμματος που παρουσιάζει ο σπουδαστής.

Καθηγητές:

Φλάουτο & Φλάουτο με ράμφος
Αμαλία Κουντούρη
Κλαρινέτο
Ζαχαρίας Φώτης