Σύμφωνα με την απόφαση με τον αριθμό 7275/10.1.2022 (ΦΕΚ 77/Β/2022)
καθορίζονται οι προϋποθέσεις λειτουργείας Σχολών Παραδοσιακής Μουσικής στα Ωδεία και τις μουσικές Σχολές της χώρας μας.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της ανωτέρω απόφασης, αναγνωρίζονται οι σπουδές και οι τίτλοι των καθιερωμένων ελληνικών παραδοσιακών μουσικών οργάνων στο τοπικό, πανελλήνιο έως και ευρύτερο ανατολικό ρεπερτόριο στα επί μέρους μουσικά είδη.

Καθηγητές:

Ταμπουρά & Γιαλί Ταμπούρ: Κώστας Γράμπας
Ούτι & Πολίτικο Λαούλο: Βασίλης Γρατσούνας
Λαϊκή Κιθάρα, Λαούτο & Μπουζούκι: Παντελής Θεολογίτης