Η διδασκαλεία της ύλης, τα έτη σπουδών και η ύλη των εξετάσεων των Ανώτερων Θεωρητικών, καθορίζεται από τον αριθμό φύλλου 229 της εφημερίδας της κυβερνήσεως της 11 Νοεμβρίου του 1957. Τα τμήματα είναι το Ειδικό Αρμονίας, η Αντίστιξη, η Φυγή και η Σύνθεση.

Καθηγητές:

Στέλλα Μακρυγιάννη, Νίκος Χαριζάνος