Εγγραφές γίνονται δεκτές κατά τη διάρκεια όλου του διδακτικού έτους.
Έναρξη του διδακτικού έτους,15η Σεπτεμβρίου έως 30η Ιουνίου.

(Τα δίδακτρα είναι ετήσια, βάσει του νόμου 11/11/1957 άρθρα 10-38-41 και καταβάλλονται κάθε μήνα. Για τις εξετάσεις προόδου, τις προαγωγικές και τις απολυτήριες,
ξέταστρα καταβάλλονται στο τέλος της χρονιάς,
Όλες οι εξετάσεις είναι υποχρεωτικές και καθορίζονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και καταγράφονται στα μαθητολόγια που στέλνονται τον μήνα Νοέμβριο κάθε έτους.)