Ως μουσικοπαιδαγωγός ,είναι καθηγήτρια μουσικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και καθηγήτρια πιάνου και αρμονίου στο ωδείο ‘Εν οργάνοις Είναι πτυχιούχος πιάνου και πτυχιούχος ανώτερων θεωρητικών του τμήματος της Φυγής.