ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Το τραγούδι ως αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού με την γενική ονομασία »Σχολή Μονωδίας και μελοδραματικής» η φοίτηση είναι το λιγότερο οκτώ χρόνια, βάσει του εγκυκλίου προγράμματος της εφημερίδας της κυβερνήσεως με αριθμό φύλλου 229 της 11 Νοεμβρίου του 1957 τμήμα, ΙΑ΄. Κάθε άλλη παροχή σπουδών στο τραγούδι π.χ. Ελαφρό ή σύγχρονο, καθορίζεται από τον εσωτερικό κανονισμό των εκάστοτε εκπαιδευτικών μουσικών ιδρυμάτων. Με την αποπεράτωση των σπουδών, δίδεται απλή βεβαίωση αντί πτυχίου.

registers2